Home / ช่องทางทำกิน / สมใจสายเขียว สภาผ่านกม.“กระท่อม” ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหนุนปลูกกัญชา เอกชนฝันหวานแห่ลงทุนคึกคัก

สมใจสายเขียว สภาผ่านกม.“กระท่อม” ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหนุนปลูกกัญชา เอกชนฝันหวานแห่ลงทุนคึกคัก

ในที่สุดกระแสเรียกร้องให้มีการเปิดเสรีทั้งกัญชง กัญชา และกระท่อม ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อสภาฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์ผ่าน พ.ร.บ.กระท่อม ปลูก-ใช้เสรี แม้มีเงื่อนไขติดปลายนวม ถือเป็นการปลดล็อกพืชสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาเสพติดตัวสุดท้าย แน่นอนไม่เพียงแต่ “คอท่อม” เท่านั้นที่ดี๊ด๊า บรรดานักลงทุนน้อยใหญ่ต่างร่วมแห่เกาะขบวนกันไปทิวแถวทั้งผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดจนถึงเอ็นเนอจี้ ดริ๊งค์ 

ปูกระแสกันมาพักใหญ่หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ตามมาด้วยราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติมติเอกฉันท์ผ่านร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 281 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญเช่นเดียวกันกับพืชกัญชาและกัญชงที่ปลดล็อกล่วงหน้าไปก่อนแล้ว

หลัง พ.ร.บ.พืชกระท่อมฯ ผ่านสภาแล้ว  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทำความเข้าใจต่อสังคมอีกครั้งว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้การปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมต้องได้รับใบอนุญาต, กำหนดคุณสมบัติและระเบียบเกี่ยวกับสถานที่ขาย นำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อม

ส่วนมาตรการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิดมีข้อกำหนด เช่น ห้ามขายใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท, ห้ามบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ปรุงผสมกับยาเสพติดให้โทษ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท เป็นต้น

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยังให้ข้อสังเกตว่าปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุข สมควรที่จะแก้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้

“….. มั่นใจว่าพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย และจะยังคงมีราคาสูงในช่วงแรกตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากพืชกระท่อมจะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกถึง 4 ปี ส่วนการค้าขายออนไลน์ ก็เป็นส่งที่เราปรารถนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ คงสมใจกันแล้ว” นายสมศักดิ์ กล่าวเอาใจสายเขียว

ในวันเดียวกันกับที่สภาฯ ยกมือผ่านร่างกฎหมายพืชกระท่อม ทางสถาบันการเงินของรัฐ อย่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)  ก็ขานรับการปลดล็อกพืชสมุนไพรที่เคยได้ชื่อว่าเป็นยาเสพติดตัวสุดท้าย ด้วยการเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียงล้านละร้อยหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยต่อยอดกัญชาเชิงพาณิชย์ในอนาคต และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน ผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ภายใต้การกำกับดูแลและดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ธ.ก.ส. ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอกู้ ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตร มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนหรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เอาเป็นว่าถึงนาทีนี้สายเขียว ทั้ง “คอท่อม” กัญชง กัญชา มีโอกาสได้เสพพืชสมุนไพรดังกล่าวโดยไม่ต้องทำลับๆ ล่อๆ อีกต่อไป ดูจากกระแสขายท่อมผ่านโลกออนไลน์กันคึกคัก แม้ว่าจะมีข้อห้ามบางประการก็ตาม ไม่ต่างไปจาก “สายกัญ” ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายออกมาสนองความต้องการ ทั้งผสมในเมนูอาหาร เครื่องดื่ม รายเล็กรายย่อยจนถึงรายใหญ่ต่างโหนกระแสและมุ่งพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

 แน่นอนว่าโอกาสทำเงินที่มาพร้อมกับการเปิดเสรีพืชสมุนไพรดังกล่าว ทำให้หุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชง กัญชา และกระท่อม ต่างปรับขึ้นคึกคัก ตามกระแสข่าวผ่านสื่อที่อ้างรายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นับจากราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อกพืชกระท่อม ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระท่อมปรับเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม-กันยายน 2564 ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นสูงที่สุดคือ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (KWM) เพิ่มขึ้น 0.62 บาท หรือ 14.35%, บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA) เพิ่มขึ้น 2.75 บาท หรือ 5.94% 

 ส่วน บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD) เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 4.31%, บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF) เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 2.63%, บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 2.24%, บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (SAPPE) เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 1.88%, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI) เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 0.86% และบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG) เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 0.75% 

 นายธนิน ศรีเศรษฐี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ประกาศความพร้อมของบริษัทนำพืชกระท่อมมาสกัดสารสำคัญเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยบริษัทในเครือ คือบริษัทสยาม เฮอเบิล เทค จำกัด (SHT) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจโรงสกัดสารสกัดจากกัญชงกัญชา กระท่อม และพืชสมุนไพรไทย ภายใต้มาตรฐาน GMP คาดว่าโรงสกัดจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564

ช่วงที่ผ่านมา DOD ดึงพันธมิตรระดับโลก อย่างบริษัท MFUSED Group ซึ่งเป็นผู้นำด้านการสกัดและวิจัยพัฒนากัญชง-กัญชาและพืชสมุนไพรรายใหญ่ที่สุดในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เข้ามาถือหุ้น 18% ในบริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด เพื่อนำโนวฮาวมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้แก่ SHT และบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาและวิจัยพืชกระท่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 2 แห่ง อีกด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค เชื่อมั่นว่า หากทาง อย.ไฟเขียวให้ยื่นขอใบอนุญาตในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม ทาง DOD พร้อมที่จะดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาจำหน่ายในช่วงต้นปี 2565 โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกำลังวิจัยและพัฒนาขณะนี้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทบรรเทาความเจ็บปวด และผลิตภัณฑ์กลุ่มเอเนอร์จี้ ดริ๊งค์

นอกจาก DOD แล้ว บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM ซึ่งทำธุรกิจผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร ได้แตกไลน์เข้าสู่ธุรกิจผลิตเครื่องสกัดสารจากพืชสมุนไพร และต่อยอดไปสู่ขั้นปลายน้ำนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งพืชกระท่อม ไปผลิตเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่มต่างๆ

ขณะเดียวกัน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) ตั้งเป้าส่งออกพืชกระท่อมไปสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมนี้ประมาณ 150 ตัน โดย นายแดน ปฐมวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF วางแผนธุรกิจแสวงหาพันธมิตรทั้งรูปแบบการปลูกพืชกระท่อม และพันธมิตรในรูปแบบ B2B ที่จะป้อนวัตถุดิบพืชกระท่อมให้เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เซียงเพียวอิ๊ว ที่จะผลิตเป็น ยาดมใบกระท่อม รวมถึงบริษัทเครื่องดื่มที่จะผลิตน้ำกระท่อมชูกำลัง

ผนรุกธุรกิจพืชกระท่อมของ NRF ซึ่งร่วมมือกับบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด หรือ GTH คาดว่าในปี 2565 บริษัทจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 4,000-5,000 ล้านบาท ส่วนปีนี้คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 50%

 นายจุลภาส เครือโสภณ  ผู้ก่อตั้ง GTH ประเมินว่า ตลาดกระท่อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยรักษาโรคซึมเศร้า, บำบัดยาเสพติด, เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งมีจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น อาหารเสริม ยาดม ชา ขณะที่อินโดนีเซีย มีการส่งออกกระท่อมเป็นอันดับต้นๆ ของโลกทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี

GTH มองโอกาสต่อยอดพืชกระท่อมในเชิงพาณิชย์ว่ามีมูลค่ามหาศาล อย่างหากเข้าไปเสริมในกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังแค่ 25% ก็มีมูลค่านับหมื่นล้าน ปัจจุบัน GTH รับซื้อใบกระท่อมที่กิโลกรัมละ 200 บาท แบบไม่อั้น และพร้อมเป็นตัวแทนจากพันธมิตรส่งออกสินค้าที่ผลิตจากใบกระท่อมไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งหมด เนื่องจากมีช่องทางจำหน่ายอยู่แล้วในสหรัฐอเมริกา

ส่วนกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มอื่นๆ ยังมีบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI และ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO ที่สนใจผลิตเครื่องดื่มจากกระท่อม เช่นเดียวกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เตรียมพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากพืชกระท่อมขายในร้านกาแฟของกลุ่ม

 แต่ไม่ว่าอย่างไร ต้องไม่ลืมว่า พืชกระท่อมมีทั้งประโยชน์และโทษ การนำมาใช้ต้องระมัดระวัง เนื่องจากการรับประทานอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้