วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

MG 4 Electric รถไฟฟ้า100% : 869,000 – 969,000 บาท* สีชมพู Fresh Pink Edition

All NEW MG 4 รถไฟฟ้า100%

ราคาอย่างเป็นทางการ (นำเข้า CBU)

* หลังรวมส่วนลดโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า100% ตามมาตรการรัฐบาล