Home / MG / มาแล้ว MG 4 Electric รถไฟฟ้า100% : 869,000 – 969,000 บาท* สีชมพู Fresh Pink Edition

มาแล้ว MG 4 Electric รถไฟฟ้า100% : 869,000 – 969,000 บาท* สีชมพู Fresh Pink Edition

MG 4 Electric รถไฟฟ้า100% : 869,000 – 969,000 บาท* สีชมพู Fresh Pink Edition

All NEW MG 4 รถไฟฟ้า100%

ราคาอย่างเป็นทางการ (นำเข้า CBU)

  • MG 4 EV D  869,000 บาท*
  • MG 4 EV X  969,000 บาท*

* หลังรวมส่วนลดโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า100% ตามมาตรการรัฐบาล


Check Also

มิตซูบิชิ เล็งผลิตรถยนต์ ไฮบริด ในประเทศไทย

โรงงาน มิตซูบิช ...