วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้มีมติยกเลิกครูเข้าเวร ซึ่งหลายโรงเรียนได้มีการดำเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว โดยจากการรับรายงานพบว่า มีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้บูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดึงภาคเอกชนให้เข้าช่วยสนับสนุนในการจัดหาตู้แดงมาติดตั้ง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาแทนครู ซึ่งถือเป็นการลดภาระงานครูด้วย ทั้งนี้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สำรวจและติดตามสถานศึกษาในสังกัดแต่ละแห่งด้วยว่าระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนมีมาตรฐานแล้วหรือยัง เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด การจัดหา รปภ.หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มาช่วยดูแลสถานศึกษา นอกจากนี้จะมีการจัดหางบประมาณรองรับในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้ฝากให้ผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ไปกับครูฝ่ายปกครองที่จะทำอย่างไรให้เข้าถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน เพราะขณะนี้ตนทราบดีว่ามีข่าวความรุนแรงเกิดขึ้นกับเด็กเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาบูลลี่และนักเรียนถูกกระทำชำเรา ซึ่งปัญหาเหล่านี้อยากให้ครูได้ช่วยดูแลสอดส่องพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย เพราะครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรียน เนื่องจากเด็กบางคนอาจไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ดังนั้นจึงอยากให้ครูช่วยดูแลนักเรีนยอย่างเข้มงวดด้วย ซึ่งตนเชื่อว่าปัญหาความรุนแรงต่างๆ ในสถานศึกษาจะลดลงได้อย่างแน่นอน… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/3132573/